1.Kompaktní klimatizace

V jednom zařízení je kompresor, kondenzátor a výměník.

Tyto systémy lze rozdělit do 2 základních kategorií:

a) Mobilní klimatizace


Výhody: levné pořízení, možnost přesouvání jednotky
Nevýhody: hlučnější provoz, nižší účinnost, vyžadují vyvedení teplého vzduchu ven mimo klimatizovanou místnost (obvykle hadicí).

b) Okenní klimatizace - instaluje se do okna nebo skrz zeď

Výhody: snadná instalace.
Nevýhody: hlučnější provoz.

 

2. Dělená (split) klimatizace

Systém se skládá z venkovní a vnitřní jednotky, propojených mezi sebou potrubím, kterým proudí chladící médium. Díky tomuto dělenému principu provedení odpadají nevýhody s hlukem v klimatizované místnosti. Další výhodou například oproti mobilním klimatizacím je distribuce chladného vzduchu do klimatizované místnosti pod stropem, čímž nedochází k nepříjemnému ofukování osob v pracovní zóně studeným vzduchem. Jedná se dnes o nejčastěji používaný typ klimatizace.
Vnitřní jednotka se skládá z tichého ventilátoru (20-49 dB(A)), chladiče (výparník) a filtru vzduchu, bývá zavěšena v místnosti na zdi, pod oknem, nade dveřmi, v mezistropu atp. Venkovní jednotka (kondenzační) - obsahuje kompresor, ventilátor a kondenzátor (výměník). Venkovní jednotku umísťujeme na střechu, na fasádu na konzole pod okna, na dvůr atp. Její hlučnost je od 45 dB(A) podle chladícího výkonu. Venkovní a vnitřní jednotky se spojují dvojicí měděného izolovaného potrubí o průměru 6 až 16 mm. Společně s potrubím se vede elektrický napájecí a komunikační kabel.

Výhody: tichý provoz, vysoká účinnost, možnost chlazení i vytápění.
Nevýhody: složitější a dražší instalace.

Dále se dělí na:

Single-Split: 1 venkovní + 1 vnitřní

Multi-Split: obdoba Single-split systému, jen s tím rozdílem, že více vnitřních jednotek (2-4) je připojeno na jednu venkovní společnou jednotku. Výhodou jsou levnější provozní náklady až o 36% oproti Single-Splitu.

Kontakt na provozovatele

XIP s.r.o.

Mladoboleslavská 1116

197 00 Praha 19 Kbely

tel.: (+420) 251 109 352

Servisní středisko

Servisní a školicí středisko

ISC Communication Czech a.s.

Mladoboleslavská 1116

197 00 Praha 19 Kbely

Váš produktový manager

Ing. Martin Fišer

Telefon: 251 109 361
Mobil: 602 390 389

 

Další informace

logo xip