Klimatizace Panasonic - čištění vzduchu

Dobrá kvalita vzduchu je základem dobrého zdraví – bohužel nás však většinou obklopuje nepříjemné ovzduší. Panasonic vám pomůže ke změně.

ZDRAVÝ VZDUCH

Panasonic nabízí širokou škálu klimatizací pro domácnosti. Ve společnosti Panasonic provádíme výzkum a vývoj, abychom vám dopřáli opravdu zdravý vzduch. Pouze klimatizace Panasonic čistí vzduch, který dýcháte vy a vaši milovaní, prostřednictvím technologie jako je systém čištění Eion se snímačem Patrol, speciálně navrženým pro přísun zdravějšího vzduchu.

E-ion plus systém čištění vzduchu

E-ion je dokonce ještě účinnější se svým snímačem 2-v-1 s čističkou vzduchu a klimatizací a nezávislým nebo současně probíhajícím provozem.Panasonic originální, vysoce ceněný systém čištění vzduchu E-ion je nyní ještě o 10 % účinnější než předtím. Aktivní e-ionty jsou uvolněny pro zachycení prachových částic a jejich přenos na velký filtr. Díky tomuto revolučnímu mechanismu podobnému bumerangu, je vzduch vyčištěný a poskytuje zdravé prostředí pro příjemný pobyt.

1. Snímač Patrol

Vzduch je monitorovaný během provozu klimatizace a při vypnutí. Při detekci nečistoty, se okamžitě spustí funkce čištění vzduchu pro vyčištění vzduchu v místnosti. Aktivní e-ionty jsou uvolněny pro zachycení a neutralizaci zárodků bakterií a plísní.

Detekce
Snímač měří nečistoty ve vzduchu a nad jistou úroveň prohlásí vzduch za špinavý.
Monitorování
Snímač trvale monitoruje nečistoty ve vzduchu nezávisle na tom, zda je klimatizace v provozu nebo není.

2. Aktivní E-ion

Aktivní e-ionty záporně nabijí prachové částice za účelem účinného sběru a odstranění 99 % nebezpečných virů, bakterií a plísní. Výsledkem je zdravý vzduch v místnosti.

3. Záporně nabitý prach pro efektní rychlý sběr

Aktivní e-ionty záporně nabijou prachové částice pro efektní sběr.

4. Mega E-ion filtr

S využitím přitažlivé síly mezi pozitivním a záporným nábojem, e-ion filtr – který je sedmkrát větší a jemnější než kdykoliv předtím – účinně pohlcuje prachové částice. Větší velikost, jemnější síto Filtr pokrývá celou plochu mřížky. Elektrické nabíjení Elektrické indukční vlákna vedou přes celou plochu filtru za účelem nabíjení částic.

Nový systém čištění vzduchu e-ion plus je 5,8krát účinnější!

Test sběru kouře demonstruje výjimečnou účinnost čištění

5. Funkce Mild Dry (středně suchý)

Jemná regulace pomáhá zabránit rapidnímu snížení vlhkosti v místnosti, přičemž udržuje nastavenou teplotu. Udržuje relativní vlhkost o 10 % vyšší než při chlazení. Ideální je spát se zapnutou klimatizací. Pokud je chladicí režim Mild Dry (středně suchý) ON (zapnutý), klapky směrují průtok vzduchu směrem dolů, aby nedocházelo k vysoušení pokožky přímým ovanutím.

V testu klimatizace bylo potvrzeno, že snížení vlhkosti pokožky testovaných objektů bylo potlačeno, a že byl snížen pocit vysušení v prostředí s vysokou vlhkostí ve srovnání s prostředím s nízkou vlhkostí (při rozdílu vlhkosti 10 % nebo více). Při použití funkce chlazení Mild Dry (středně suchý), byla suchá pokožka a symptomy jako bolení v krku zmírněné. Navíc, odklon průtoku vzduchu od osob dále přispívá k prevenci ztráty vlhkosti pokožky. Vezměte na vědomí, že účinek se mění v závislosti na podmínkách počasí, prostředí a individuálních odlišnostech.

Kontakt na provozovatele

XIP s.r.o.

Mladoboleslavská 1116

197 00 Praha 19 Kbely

tel.: (+420) 251 109 352

Servisní středisko

Servisní a školicí středisko

ISC Communication Czech a.s.

Mladoboleslavská 1116

197 00 Praha 19 Kbely

Váš produktový manager

Ing. Martin Fišer

Telefon: 251 109 361
Mobil: 602 390 389

 

Další informace

logo xip